Euromarine EU Fondovi Croatia | Sailing In Croatia | Euromarine Charter

Naziv projekta: Vaučer: www.euromarine.com.hr

Korisnik: Euromarine d.o.o.

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.17.0321

Poziv: WWW vaučeri za MSP-ove


Kratki opis projekta:

Projekt obuhvaća ulaganje u unaprjeđenje poslovne web stranice registrirane na domeni www.euromarine.com.hr. Ulaganjem se želi poboljšati vidljivost usluga poduzeća Euromarine d.o.o. na domaćem i stranim tržištima primjenom mrežnih marketinških rješenja. Ulaganjem u razvoj poslovne web stranice očekuju se sljedeći rezultati i dugoročni učinci:


Cilj:

1. Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva u RH i sposobnosti hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje u globalnim tržištima kroz povećanje konkurentnosti MSPa.

2. Svrha projekta je poboljšati vidljivost usluga poduzeća Euromarine d.o.o. na domaćem i stranim tržištima primjenom mrežnih marketinških rješenja.


Primjenom novog web rješenja očekuju se sljedeći rezultati:

Predloženi projekt osigurat će:

U odnosu na postavljene pokazatelje Poziva projekt doprinosi sljedećim vrijednostima:


Razdoblje provedbe projekta: 28.1.2019.-28.1.2020.

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Kontakt osoba za više informacija: Davorin Jug, voditelj projekta

E-mail: dado@euromarine.hr


Više informacija potražite na poveznicama:

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija


"Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Euromarine d.o.o."